SLUŽBY STUDIA

  • NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ
  • INTRIÉROVÉ PORADENSTVÍ
  • ŠITÍ ZÁCLON, ZÁVĚSŮ, POLŠTÁŘŮ, PŘEHOZŮ A TEXTILNÍCH DEKORACÍ
  • DODÁNÍ A INSTALACE ZÁCLONOVÝCH KOLEJNIC, TYČÍ A GÁRNYŽÍ  
  • DODÁNÍ A INSTALACE ROLET, ŘÍMSKÝCH ROLET, ROLET DEN A NOC A JAPONSKÝCH STĚN 
  • DODÁNÍ A INSTALACE TAPET 
  • PROFESIONÁLNÍ DEKOROVÁNÍ INTERIÉRU 
  • PRODEJ DEKORACÍ A BYTOVÝCH VŮNÍ

Jsme profesionálové, v interiérové designu působíme od roku 2010. Spokojenost klientů je u nás vždy na prvním místě. Naše realizované projekty si můžete prohlédnou ve fotogalerii.

Tapety u nás ve studiu

ДИЗАЙН ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРІВ РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКРАНУВАННЯ ІНТЕР'ЄРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПОШИТТЯ ШТОР, ЧАШОК, ПОДУШОК, КОВДРІВ ТА ТЕКСТИЛЬНИХ ДЕКОРАЦІЙ ПОСТАВКА ТА МОНТАЖ КАРНІЗІВ, КАРНІЗІВ ТА ШТОР ПОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЖАЛЮЗЕЙ, РИМСЬКИХ ШТОР, ЖАЛЮЗІВ ДЕНЬ-НІЧ ТА ЯПОНСЬКИХ СТІНОК ТАКОЖ МОТОРАМИ SOMFY ТА HOME MOTORS ДОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ШПАЛЕРОВ ПРОФЕСІЙНЕ ОБРОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ ПРОДАЖ ДЕКОРАЦІЙ ТА АРОМАТИЗАТОРІВ ДЛЯ ДІМУDYZAYN TA REALIZATSIYA INTER'YERIV REALIZATSIYA INTER'YERIV VPROVADZHENNYA EKRANUVANNYA INTER'YERNI KONSULʹTATSIYI POSHYTTYA SHTOR, CHASHOK, PODUSHOK, KOVDRIV TA TEKSTYLʹNYKH DEKORATSIY POSTAVKA TA MONTAZH KARNIZIV, KARNIZIV TA SHTOR POSTAVKA TA VSTANOVLENNYA ZHALYUZEY, RYMSʹKYKH SHTOR, ZHALYUZIV DENʹ-NICH TA YAPONSʹKYKH STINOK TAKOZH MOTORAMY SOMFY TA HOME MOTORS DOSTAVKA TA VSTANOVLENNYA SHPALEROV PROFESIYNE OBROBLENNYA INTER'YERU PRODAZH DEKORATSIY TA AROMATYZATORIV DLYA DIMU

DYZAYN TA REALIZATSIYA INTER'YERIV VPROVADZHENNYA EKRANUVANNYA INTER'YERNI KONSULʹTATSIYI POSHYTTYA SHTOR, CHASHOK, PODUSHOK, KOVDRIV TA TEKSTYLʹNYKH DEKORATSIY POSTAVKA TA MONTAZH KARNIZIV, KARNIZIV TA SHTOR POSTAVKA TA VSTANOVLENNYA ZHALYUZEY, RYMSʹKYKH SHTOR, ZHALYUZIV DENʹ-NICH TA YAPONSʹKYKH STINOK TAKOZH MOTORAMY SOMFY TA HOME MOTORS DOSTAVKA TA VSTANOVLENNYA SHPALEROV PROFESIYNE OBROBLENNYA INTER'YERU PRODAZH DEKORATSIY TA AROMATYZATORIV DLYA DIMU

ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕР-КОНСАЛТИНГ ПОШИВ ШТОР, ЧАШЕК, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛОВ И ТЕКСТИЛЬНЫХ УКРАШЕНИЙ ПОСТАВКА И УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ, ШТАНГ И ШТОР ПОСТАВКА И УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ, РИМСКИХ ЖАЛЮЗИ, ЖАЛЮЗИ «ДЕНЬ-НОЧЬ» И ЯПОНСКИХ СТЕН ТАКЖЕ С ПРИВОДАМИ SOMFY И HOME MOTORS ДОСТАВКА И УСТАНОВКА ОБОЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОКРАСКА ИНТЕРЬЕРА ПРОДАЖА УКРАШЕНИЙ И АРОМАТОВ ДЛЯ ДОМА